Pioner – För ett enkelt båtliv

Båtlivet är bäst när det är tryggt och enkelt
En båt från pioner har många fördelar:

Starka material

Pioner-båtarna är rotationsgjutna i polyeten. Tillverkningsmetoden och båtarnas konstruktion ger robusta och slitstarka båtar.

Minimalt underhåll

Båtarna behöver minimalt med underhåll. Detta ger dig som slutanvändare mer tid och ett «enkelt båtliv». Om oturen skulle vara framme och det skulle uppstå en skada på din Pioner, är det inga problem att reparera.

Lång livslängd

Pionerbåtarna tillverkas i ett plastmaterial som innehåller en UV-stabilisator som gör att båten behåller sin färg och materialstyrka länge.

Stabilitet

Utformningen på skrovet ger stabilitet vilket gör det lättare att röra sig i båten men också ta sig i och ur båten. Båtarna har en konstruktion med dubbelt skrov vilket ger mjuk gång, god bärkraft och flytkraft samt trygghet.

Säkerhet

Pioner-modellerna kontrolleras och godkänns av det norska klassningssällskapet Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL) som är en oberoende tredje part. Detta ger Pioner-användaren trygghet och möjligheten att njuta av båtlivet.

Återvinningsbar

Polyeten är ett miljövänligt material som är 100 procent återvinningsbart. Allt överskottsmaterial från båttillverkningen återanvänds i andra produkter. Själva tillverkningsmetoden är även mycket miljövänlig. PIONER är det miljövänliga valet.